Keresés a honlapon
A mobil ikonra kattintva a honlap mobil verziójához jut!


CSALÁDÁLLÍTÁS BUDAPEST
2013.12.14.

Csoportos Családfelállítás Budapesten (XI. ker.), 2015. augusztus 08-án szombaton, 10 órától. Bejelentkezés: 06 30 209 4878 telefonszámon, vagy az shp.csaladallitas@gmail.com címen
A részvétel bejelentkezéshez kötött.
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
2011.05.29.

EGYÉNI KONZULTÁCIÓS családfelállítás
2012.10.14.

BUDAPESTEN, TATÁN VAGY KECSKEMÉTEN folyamatosan kérhető időpont egyeztetéssel. Bejelentkezés: 30/209 4878 vagy shp.csaladallitas@gmail.com elérhetőségeken lehet.

A Myers-Briggs Típusindikátor

(MBTI)
alapjai és alkalmazása

 

Két amerikai tudós: Isabel Myers és Katherina Briggs olyan gyakorlatban széleskörű hasznosítású módszert dolgozott ki Carl Gustav Jung személyiségtípusokról alkotott elmélete alapján, amely lehetővé teszi felnőttkori magatartásunk tudatosabb irányítását mind a munkahelyen, mind a magánéletben.

A modern pszichológia egyik megteremtője, Jung elméletét továbbfejlesztve az MBTI négy preferencia-pár segítségével jellemzi megnyilvánulásainkat és vetíti előre, hogy milyen célok, értékek mentén mozgósítjuk a bennünk rejlő tartalékokat.
Ez a négy preferencia-pár:

 1. honnan nyerjük energiánkat
 2. hogyan szerzünk információt a környezetünkről
 3. hogyan döntünk
 4. belső értékeinket hogyan jelenítjük meg, a viszonyulásunk a külvilág felé

A négy preferencia-pár alapján az MBTI tizenhat személyiségtípust különböztet meg, melyek jól körülírhatóak és jelzik választásainkat életpályán, munkahelyen, baráti körben és magánéletben. Az egyes típusok határai nem merevek, életkorunk és környezetünk is hatással van arra, hogy mely preferenciánkat hol hogyan használjuk.
Mivel együttműködés, problémamegoldás és konfliktuskezelés esetén is felismerhetők a típusra jellemző magatartásformák, ezért kiválóan alkalmazható e módszer szervezetek hatékonyságának növelésére humánerőforrásuk különbözőségének tudatos alkalmazásával.

Alkalmazása csapatépítésre, önismeretre, önfejlesztésre:

 1. a csapattagok megismerve saját típusukat hatékonyabban használják fel egyéni adottságaikat
 2. megismerve mások típusát a csapattagok nyitottabbá válnak a különbözőségek kezelésére és a kommunikációs sajátosságokra
 3. felismerhetők a csapaton belüli interakciók
 4. a csapattagok csökkenthetik az inproduktiv munkát
 5. elősegíthető a csapat erős és gyenge területeinek beazonosítása
 6. tisztázható a csapat viselkedése
 7. a csapattagok MBTI preferenciáját figyelembe véve könnyebben kiadhatók a speciális feladatok
 8. a csapattagok jobban megértik és kezelik a konfliktushelyzeteket
 9. útmutatást ad, hogy egyes típusok hogyan reagálnak a stresszhelyzetre
 10. a csapattagok különbözőségét tudatosan figyelembe véve elősegíthetők a jobb minőségű és hasznosítható döntések
 11. a vezetők újabb szempontokat kaphatnak a csapatépítéshez és stresszkezeléshez

 

Ha többet szeretne megtudni, várjuk érdeklődését és javasoljuk, hogy szerezzen személyes tapasztalatokat tréningünk során, amely egyben sok kérdésre is választ ad.

 

Az MBTI személyiségtipológia létrehozásának története

 

A XX. század 20-30-as éveiben Katerhina Briggs és Isabel Myers érdeklődtek Karl Jung személyiség pszichológia elméletének tanulmányozása és alkalmazása iránt. Eközben tapasztalták, hogy nincs kidolgozott eszköz e típusok meghatározására. A második világháború hozta a következő lépést a fejlesztésben. Végső célként a háború elkerülésére, a háború befejeztével pedig - a katonák mielőbbi „átállítása” békés polgári foglalkozásokra - létrehozták a személyiségtípus beazonosítására alkalmas eszközt.
„Családi” projektként a szerzőpáros először magán, majd családtagjain, majd ismerősei körében tesztelte a kérdéseket, amelyek elősegítik a természetes adottságok kimutatását és megismerését.
Isabel MBTI profilja: INFP

 

Milyen nehézségekkel néztek szembe munkájuk során:

 1. 1940-ben nem léteztek tesztek, praktikus pszichológiai mérőeszközök
 2. A szerzők hittek abban, hogy a mentális folyamatok kimutathatók a viselkedésben,
  és olyan szavakat és kifejezéseket kerestek, amelyek megválaszolásával laikus emberek is meg tudják állapítani típusukat
 3. Egyszerű nyelvezet használata: minden ember számára közérthető legyen
 4. Erőltetett választás: a válaszokból kénytelen egyet választani, amely megmutatja
  a preferenciát
 5. Inkább megmutatni az adottságot, mint az érettséget
 6. Megtalálni a hierarchiát –melyek a domináns és melyek a másodlagos preferenciák
 7. A kérdéseket 20 közelálló, tiszta preferenciákkal rendelkező embereken tesztelték.
  És ha a válaszok több, mint 80%-a volt hasonló, akkor hagyták a kérdést
 8. Isabel Myers kimutatta, hogy az extravertáltak a kérdésre válaszolva felidézik az utolsó olyan jellegű esetet, az introvertáltak a szavakat hasonlítják össze. Így kerültek a tesztbe a szópárok.
 9. Hol helyezkedjen el a zéró pont, hogyan váljanak szét a preferenciák
 10. A különböző kérdések milyen súllyal nyomjanak a latban
 11. A zéró pont elhelyezkedése
 12. A preferencia skálák függetlensége: egy kérdés egy preferenciát mutasson ki

 

Történeti áttekintés

1923 – Jung művei megjelennek angolul    
1942 – a teszt A formátumának kidolgozása
1962 – kidolgozzák a teszt F formátuma: a kutatók számára
1969 – a Floridai Egyetem befogadta az MBTI kutatást és megkezdődött a vizsgálat
a diákok körében
1970 – Isabel Myers publikálja az első MBTI-témájú könyvet
1975 – kettéválik a kutatás és kiadás CAPT/CPP
1980 – Isabel Myers halála
1986 – első professzionális tréningek
1988 – az MBTI teszt kidolgozása gyermekek részére
1992 – pályaválasztási teszt kidolgozása
1998 – a teszt M formátum kidolgozása, számítógépes kivitelben és feldolgozásban